مراجعه 175 هزار نفر برای ثبت‌نام الکترونیکی کارت سوخت تا ساعت 12 امروز

مراجعه 175 هزار نفر برای ثبت‌نام الکترونیکی کارت سوخت تا ساعت 12 امروز

از صبح روز چهارشنبه 14 آذرماه تا ساعت 12 ، 175 هزار نفر برای ثبت‌نام الکترونیکی کارت سوخت به سامانه مراجعه کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، از مجموع تعداد مرجعان برای ثبت‌نام 142هزار و 809 نفر در نوبت خود مراجعه و امکان ثبت‌نام داشتند. در این میان، از مجموع 142هزار و 809 نفر ، حدود 48 هزار نفر با ارائه کامل مدارک موردنیاز، ثبت‌نام خود را نهایی و با تایید نهادهای ذی‌ربط موفق به ثبت کارت بانکی خود به ماشین شدند. لازم به ذکر است، مرجعان از دو طریق، اپلیکیشن دولت همراه، درگاه الکترونیکی mob.gov.ir و یا کد دستوری #4* اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند.