واقع‌گرایی، موانع استفاده از تجهیزات داخلی را برطرف می‌کند

واقع‌گرایی، موانع استفاده از تجهیزات داخلی را برطرف می‌کند

استفاده از تجهیزات داخلی در شبکه‌های اختصاصی یک نیاز کاملا ضروری است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، دکتر امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران طی گفت و گویی ضمن تاکید بر لزوم استفاده از تجهیزات داخلی در شبکه ملی اطلاعات گفت، شبکه ملی اطلاعات، ارایه دهنده خدمات  متنوعی از جمله اینترنت یا شبکه های اختصاصی است. در بعضی از شبکه های اختصاصی این نیاز وجود دارد که اغلب محصولات، ولو این که کیفیت پایین تری نسبت به رقیب خارجی داشته باشند، به واسطه ایمنی و امنیتی که ایجاد می‌کنند از محصول داخلی استفاده کنند که در این خصوص می‌توان به شبکه اختصاصی دولت اشاره کرد. در برخی دیگر از این خدمات مانند اینترنت، چنین ضرورتی وجود ندارد و محصولاتی که قابل رقابت با محصول خارجی هستند، می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، موانع موجود بر سر راه استفاده از تجهیزات تولید داخل در شبکه ملی اطلاعات را در دو بخش ارزیابی کرد و بیان داشت، بخشی از این موانع شامل محیط عمومی است. به عبارت دیگر، متاسفانه در برخی موارد واژه شبکه ملی اطلاعات با نوعی فیلترینگ، مسدودسازی و محدودیت برای شهروندان پیوند خورده است که یک اشتباه بزرگ است. چون اینترنت به عنوان یکی از اصلی ترین خدماتی است که بر روی شبکه ملی اطلاعات ارایه می‌شود. اما شبکه‌های اختصاصی، قاعدتا خارج از اینترنت قرار دارند و همان طور که اشاره شد، جایی است که شبکه‌ای مانند شبکه اختصاصی دولت در آن وجود دارد و یا محیطی است که دستگاه‌های مختلف به یکدیگر متصل می‌شوند و به رد و بدل کردن اطلاعات می‌پردازند. در چنین وضعیتی، نیاز به صیانت از داده‌های شهروندان و حفظ محرمانگی داده‌ها وجود دارد. زیرا به هر حال بخش عمده‌ای از مکاتبات اداری را مکاتبات محرمانه تشکیل می‌دهند و این بخشی است که آن را مشکلات فرهنگی شبکه ملی اطلاعات می‌دانیم.

وی در خصوص بخش دوم موانع موجود در این زمینه نیز افزود، بخش دیگر به نگاه و تجربه موجود در خصوص حمایت از تولیدکننده داخل بازمی‌گردد. در بسیاری مواقع، حمایت انجام شده صرف‌نظر از نگاه مزیت رقابتی یا نگاه به حیطه استفاده بوده است که منجر شده، تمایل جدی به استفاده از این نوع تجهیزات وجود نداشته باشد و وجود تجربیات قبلی در نوع استفاده تاثیرگذار باشد که جنس این موانع را می‌توان فناورانه و اقتصادی برشمرد.  

دکتر ناظمی، راهکار موجود به منظور برداشتن موانع یاد شده را نوعی واقع‌گرایی دانست و تصریح داشت، زمانی می‌توانیم کار خود را مثمر ثمر پیش ببریم که واقع‌گرایانه بدانیم، کدام محصول را با چه هدفی استفاده می‌کنیم. همان طور که پیش از این بدان اشاره شد، بخشی از محصولات باید توانایی رقابت با تولیدکنندگان جهانی را داشته باشند و برخی خیر. لذا جای کارکرد این‌ محصولات با یکدیگر متفاوت است و می‌بایست در جاهایی که محرمانگی و صیانت از داده‌ها حایز اهمیت است، از محصولاتی استفاده ‌کنیم که فاکتور امنیت در آنها مورد توجه قرار گرفته است. اما جایی که خدمات عمومی در میان است، مانند اینترنتی که مردم از آن استفاده می‌کنند، باید مزیت رقابتی حایز اهمیت باشد. لذا نباید فراموش کرد که اختلاط یا جا به جا قرارگرفتن این دو با یکدیگر، باعث عدم موفقیت در هر دو بخش خدمات عمومی و شبکه‌های اختصاصی می‌شود.